DATAPRIVILEGE

Správa přístup k datům, která funguje

Zajistěte si soulad s vnitřními předpisy tím, že dáte firemním uživatelům nástroj pro kontrolu a správu přístupu bez pomoci IT správců.

„Můj šéf mi řekl, potřebuji mít přístup.“

Kolik hodin strávíte každý týden požadavky o přidělení přístupových práv? Správa oprávnění byla tradičně v kompetenci IT. Administrátoři IT by měli být hlavně zaměřeni na bezproblémový provoz systémů a technologie, nikoliv určovat jaká přístupová oprávnění k důležitým podnikovým informacím přidělovat bez jakýchkoliv souvislostí.

DataPrivilege šetří čas, snižuje zátěž správců IT a pomáhá činit měřitelně lepší rozhodování o řízeném přístupu.

Ušetřit bezpočet hodin se žádostmi o přístup

Autorizační pracovní postupy umožňují uživatelům žádat o přístup ke složkám, do skupin, distribučních seznamů a služeb SharePointu (složek a seznamů) prostřednictvím snadno použitelného webového formuláře. Každý požadavek je směrován vlastníkům dat na základě vnitřně nastavených pracovních postupů.

Přiřadit datum vypršení platnosti oprávnění k přístupu může být zrušeno automaticky. A nebo ještě lépe, automatizovat přístupové oprávnění, rozhodovat o zrušení přístupu založeném na uživatelských atributech což mohou prosazovat i etické předpisy podniku.

Schvalujte z doručené pošty

Vyřizování žádostí o přístup je stejně jednoduché jako odpovědět z e-mailu. Uživatelé nemusí ke schválení či zamítnutí žádostí jejich kolegů otevírat speciální aplikaci nebo opouštět své e-mailové schránky.
Jednou schválený přístup je automaticky garantován nástrojem DataPrivilege bez jakéhokoli zásahu správců IT.

Průměrnou návratnost nástroje DataPrivilege vidí zákazník na pouhý jeden měsíc.

Automatizované posouzení oprávnění

DataPrivilege zajišťuje, že přístup ke skupinám, distribučním seznamům a obchodním datům je důsledně přezkoumán kompetentními osobami, což auditoři doporučují. Posouzení oprávnění je doručeno přímo na vlastníky dat, což jim umožňuje zjistit, kdo má v současné době přístup k jejich datům a provádět tak změny bez jakéhokoli zásahu správců IT. Naše algoritmy strojového učení označí uživatele, kteří by pravděpodobně neměly mít přístup k vašim datům, budete tak mít rychlý a bezstarostný přehled o tom kdo sdílí data s vámi.

Samoobslužné řešení IAM

Vlastníci dat mohou kdykoli zkontrolovat přístupy ke svým datům, provést změny oprávnění, monitorovat objem přenesených dat, exportovat přehled oprávnění a získat statistické údaje a doporučení pro jejich datové nastavení – to vše, bez IT podpory.

Průměrnou návratnost nástroje DataPrivilege vidí zákazník na pouhý jeden měsíc.

Auditoři vám poděkují

Vysoké sankce
Odstupňovaný systém pokut ve výši až 4 % celosvětového ročního obratu (nebo 20 000 000 eur podle toho, co je vyšší) za vážnější porušení nebo 2 % (nebo 10 000 000 eur) za jiná porušení, například neinformování úřadu pro ochranu údajů o narušení bezpečnosti.
Garant bezpečnosti
Společnosti budou muset jmenovat pracovníka pro ochranu údajů, který bude odpovědný za prosazování a sledování toho, jak jsou plněna ustanovení GDPR, a bude kontaktní osobou pro úřady.
l l
Povinné hlášení úřadům
Do 72 hodin po zjištění narušení bezpečnosti je třeba informovat úřady pro ochranu údajů a spotřebitele.
Kdo nese odpovědnost?
Pozor, správci a zpracovatelé dat nejsou jediní, kdo nese odpovědnost. Za porušení předpisů lze pokutovat i subdodavatele nebo data předávané třetím stranám.
Kdo bude kontrolovat?
Lokální úřady pro ochranu údajů budou mít další prostředky k vyšetřování a kontrole správců údajů, jejich zpracovatelů a subdodavatelů. Nový Evropský sbor pro ochranu osobních údajů bude fungovat jako nejvyšší úřad pro ochranu údajů a bude řešit spory mezi jednotlivými úřady.
Koho se to týká?
Nařízení se týká každého subjektu, který zpracovává osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, pacientů.

Jste připraveni skoncovat s požadavky na přístup?

Všechny produkty Varonisu můžete bezplatně otestovat přímo ve Vašem prostředí, rádi poskytneme Vám plnou podporu našeho technického týmu.