Data Transport Engine
Bezbolestná archivace, uspořádání a migrace

Vytvořit pravidla pro automatickou migraci, archivaci nebo mazání souborů na základě obsahu, velikosti, věku, přístupu, aktivity a dalších parametrů.

Sbírejte, migrujte, izolujte, archivujte

Data Transport Engine usnadňuje migraci dat napříč doménami a platformami, to vše při zachování oprávnění.
Izolujte citlivý a regulovaný obsah, nalezená data shromažďujte pro legální držení, identifikujte, jaké data archivovat nebo odstranit, optimalizujte své stávající platformy.

Migrujte, archivujte a mažte data, aniž byste se museli obtěžovat prostoji a problémy s oprávněním nebo platformami.
Přesunujte data a neplýtvejte svým časem

Data Transport Engine umožňuje definovat, kdy a jak často se mají úlohy migrace, archivace a mazání dat vykonávat. DTE může přenést soubory přírůstkově, zatímco uživatelé k nim i nadále přistupují.

Můžete provádět velké multiplatformní a napříč doménové migrace nebo naplánovat pravidelnou migraci na základě vlastních pravidel.

Snížení rizika a manuální práce
hourglass_end
Žádné prostoje
Automatická synchronizace zdrojových a cílových dat s přírůstkovým kopírování, a to i v případě, že zdrojová data jsou stále používána.
sign_in
Flexibilní plánování
Nastavte časový plán pro zkopírování dat (a metadat) při dodržení času údržby nebo v časové tísni.
received_files
Archivujte podle aktivity
Rozpoznáte, kdy se data stávají zastaralá a automaticky je archivujete nebo přesunete na levnější úložiště.
checkmark1
Žádné hádání
Simulujte vaše migrace před samotným provedením. Zobrazte výsledky migrace pravidel v snadboxu, pro bezchybný přesun.
white_list2
Výkonná pravidla
Konfigurujte pravidla, aby odpovídaly vašim zásadám uchovávání dat či legálnímu držení. Automaticky detekujte soubory, které odpovídají kritériím pro odstranění.
folder_check2
Snižte rizika, ušetřete čas
Vyhněte se ručnímu přenosu, ověřování a opravám oprávnění v průběhu a po migraci.
Rozlučte se s víkendovými směnami a každodenními návštěvami

Všechny produkty Varonisu můžete bezplatně otestovat přímo ve Vašem prostředí, rádi poskytneme Vám plnou podporu našeho technického týmu.