Varonis získal bezpečnostní certifikaci Common Criteria EAL2+