V ČEM vám Varonis pomůže?

K identifikaci citlivých dat
Nevíte, kde všude máte citlivá data? Nevadí. Varonis je vyhledá.
K ochraně dat

Získejte kontrolu nad tím, kdo a jaká přístupová práva má k vašim datům.
K detailnímu logování
Získejte přehled o tom, kdo s jakými daty pracoval či aktuálně pracuje.
Vlastníci dat
Převeďte odpovědnost za data na samotné uživatele. Varonis Vám doporučí vlastníky.
K auditům
Neztrácejte příliš mnoho drahocenného času přípravou podkladů pro interní či externí audity.
Normy a zákony
Jednoduše a efektivně splníte veškeré bezpečnostní standardy.

NAŠE reference

CO ŘÍKAJÍ zákazníci o Varonisu?

S produktem Varonis jsem se poprvé setkal až po mém nástupu do funkce. Na základě víceleté zkušenosti shledávám, že se jedná o velmi jednoduchý a zároveň efektivní nástroj. K produktům využíváme podporu přímo od zastoupení výrobce a s potěšením mohu konstatovat, že zde působí profesionální tým, který disponuje detailními znalostmi nejenom k ve vztahu k produktu Varonis, ale k celé problematice řízení přístupových práv a bezpečnosti.

Ing. Michal Hrotík
Člen představenstva společnosti OVANET, a.s. – poskytovatel služeb outsourcingu ICT městu Ostrava !!!

Hledali jsme jednoduchý nástroj, který nám dá přehled o přístupových právech, kompletní logování práce s daty a v neposlední řadě nástroj pro dohledání digitální stopy úniků informací. Po třech letech nasazení musím potvrdit, že se jedná o velmi jednoduchý a intuitivní nástroj. Tento rok plánujeme přistoupit ke kybernetickému zákonu a opatření směrem k bezpečnosti nestrukturovaných dat. Nástrojem Varonis máme tuto problematiku plně vyřešenou.

Ing. Miroslav Burda

Vedoucí oddělení IT a správy dat

OTESTUJE VARONIS, získejte bezpečnostní zprávu

 EXPRESNÍ ZPRÁVA O POSOUZENÍ RIZIK NESTRUKTUROVANÝCH DAT
Vyzkoušejte produkty Varonis a získejte analýzu nestrukturovaných dat

V rámci 30 denní demo verze vám vyhodnotíme stav vašich dat, posoudíme rizika a dáme potřebná doporučení, která byste měli přijmout tak, aby jste byli v souladu s GDPR a dalšími bezpečnostními audity.

Instalace demo licence dle vybraných modulů Varonisu probíhá na provozní servery do ostrého IT prostředí, moduly jsou nakonfigurovány, aby byly plně funkční a sbíraly potřebná data. Následně „agenti“ Varonis sbírají metadata o souborech a vyhodnocují práci s daty uživatelů, tak jak jsou uživatelé běžně zvyklí s nimi pracovat. Po instalaci nedochází k žádnému omezení uživatelů. Vše probíhá dle časového harmonogramu a před vypršením demo licence, která je omezena 30 dny, ze systému vygenerujeme potřebná data, která jsou následně doplněna do grafů a tabulek, která jasně a výstižně popisují zjištěná rizika. Pokud se klient rozhodne, že nástroje Varonisu bude nadále využívat, zakoupenou licenci aktualizuje, v již nainstalovaném systému, čímž obnoví plnou funkcionalitu testovaných modulů.

TĚŽKÉ OTÁZKY PRO IT, jednoduché pro Varonis.

Seznam otázek na které IT zpravidla nemá
a nebo těžko hledá odpoveď.
  • Kdo a jaké přístupy má na soubory, složky a emailové schránky? Jsou efektivně využívána?
  • Kdo přistupuje, modifikuje, přesouvá, maže data nebo emaily?
  • Které data obsahují citlivé informace? Kde se data nacházejí ? Kdo na ně má přístup ? Kdo s nimi pracoval ?
  • Kdo a jaké změny udělal v MS AD? Co přesně se stalo či měnilo ?
  • Kdo by měl být vlastníkem/garantem dat?
  • Jak zjistit nežádoucí a nepoužívaná data?